Galaksi Kümelerinde Karanlık Madde Dağılımı

Karanlık Madde Nedir?

Doğrudan gözlenemeyen fakat etkileri ile farkedilen ve mahiyeti henüz bilinmeyen bir madde türüdür ve normal atomsal maddeden çok daha fazla bulunur.

Normal madde ve karanlık madde evrenin toplam malzemesinin yaklaşık yüzde 25’ini oluşturur. Kara maddenin toplam maddedeki oranı ise yaklaşık yüzde 85’tir. Geriye kalan yüzde 15 ise bildiğimiz atomlardan oluşan yıldız ve galaksilerdir.

Karanlık Madde Simülasyonları

Uzaydaki kara madde dağılımı galaksi kümeleri gibi geniş ölçekli yapılarda çevrelerinde farkediliyor. Son zamanlarda galaksi dağılımlarının gözlemleri sonucu bazı duyarlı modellemeler elde edildi.

Galaksiler genellikle galaksi kümelerini çevreleyen haleler denilen kara madde yığınlarının merkezinde bulunur. Bu halelerin yerçekimi, daha uzakta bulunan galaksilerin ışığını bir mercek gibi bükmesi, kara madde haritalaması için bize önemli bir uzay laboratuvarı sunar. Bu güçlü haleler arkasındaki galaksilerin ışığını değiştirerek birden fazla yerde görüntülerini oluşturur. Arkalarındaki galaksilerin şekillerini deforme eder.

Bilim insanları karanlık maddenin gözlemlenen bu mercek etkilerinden yola çıkarak, bazı simülasyonlar üzerine çalışmalar yapıyor. Annalisa Pillepich, Lars Hernquist ve diğer gökbilimciler, Abell 2744 ve iki başka galaksi kümesinin kara madde halelerinin bilgisayar simülasyonlarını karşılaştırdılar: Geleneksel karanlık madde tahminleriyle uyumlu olarak, galaksi alt yapılarının kara madde halelerine bağlı olduğunu keşfettiler. Yani normal maddenin karanlık madde zemininde yapılandığı ortaya çıktı. Bununla birlikte kara maddenin radyal dağılımı simülasyonların öngördüğünden de farklıydı. Bu yüzden bilimciler daha kesin simülasyonlar ile çalışmalarına devam ediyorlar.

Galaksiler hakkındaki diğer yazılarımıza BURADAN ulaşın.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir